Ынтымақтастық жөніндегі меморандум

БАП 1. МЕМОРАНДУМНЫҢ  МӘНІ

1.1 Еуропа, Азия, ТМД елдерінің фильмдері тең дәрежеде көрсетілетін Еуразияның жас кинематографистерінің арасында халықаралық ынтымақтастық  және мәдени алмасу орнату мақсатында, Тараптардың өз қызметтерін жүзеге асыру барысында болашақ мүмкіндіктерді дамыту үшін, сондай ақ оқу процессін жетілдіру  және оқыту әдістерін жақындату әрі тараптардың интеллектуалдық және шығармашылық қорларын өзара тиімді пайдалану үшін   Тараптар кино өнер саласындағы жетекші киномектептер қауымдастығын ортақ тиімді негізде құратын болып, өзара күш-жігерін біріктіруге келісті.

БАП 2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

2.1. «Жетекші киномектептердің қауымдастығы», (ары қарай- Қауымдастық) – осы Меморандумда анықталған мақсаттар мен міндеттерді шешу үшін құрылған және басты мақсаты пайда көру емес әрі қолға тиген таза кірісті қатысушылар арасында бөліске салмайтын  коммерциялық емес ұйым.

2.2. Қауымдастық қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес, ҚР «Коммерциялық ұйымдар туралы» Заңы негізінде және  Қазақстан республикасының өзге де заң актілері мен осы Меморандумға сәйкес жүзеге асырады.

2.3. Қауымдастық ұйымның ұйымдастырушы-заңды формасында заңды тұлғасы болып табылады. Оның жеке меншігінде әрі  жіті басқаруында жеке мүліктер бар және ол мүлікті өз міндеттері бойынша пайдаланады, өз атынан керегін сатып ала алады және мүліктік құқты жүзеге асырып, жауапкершілікті мойнына алады.

2.4. Қауымдастық шектеусіз мерзімге құрылды.

2.5. Қауымдастық мүшелерінің саны шектелмеген.

БАП 3. МАҚСАТЫ, МІНДЕТІ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

3.1. Қауымдастықтың  құрудың басты мақсаты – жас киногерлер арасында халықаралық ынтымақтастық пен мәдени алмасу орнату, киносаланы дамытуға күш салатын заң және нормативті-құқықтық базаны жетілдіру барысында кинематография саласында туындайтын мәселелерді шешуге ықпал ету.

 «Жетекші киномектептер қауымдастығы» ортақ мақсатқа жету үшін күш біріктірген киносаланың белсенді қатысушыларын шоғырландыру арқасында құрылды. Қауымдастықтың басты міндеттері – қатысушы-мемелекеттердің киносаласын дамытуына ықпалдастық ету, Еуропа, Азия, ТМД елдеріның фильмдері тең дәрежеде көрсетілетін  Еуразияның жас киногерлеріның арасында халықаралық ынтымақтастық және мәдени байланыс орнату, сондай ақ ТМД аумағымен қатар бүкіл Еуразия континентін қоса алғандағы аумақта мәдени және кәсіби байланыстарды қалыпқа келтіру, дамыту, нығайтуға ықпалдастық ету.

3.2. «Жетекші киномектептер қауымдастығы»-белсенді қатысушылардың ірі бірлестігі.

3.3. Қауымдастықтың алдында келесі мақсаттар мен міндеттер тұр:

3.3.1. Қауымдастық мүшелерінің кәсіби қызметіне қатысты тәжірибесін жалпылау;

3.3.2. Қауымдастық қатысушылары үшін жоғары санатты кәсіби мамандар сөз сөйлеп, тәжірибесімен бөлісетін, алмасатын семинарлар, ғылыми-практикалық конференциялар және іскерлік кездесулер ұйымдастыру және өткізу;

3.3.3. Кинематография және киноөндіріс саласына қатысты халықаралық, аймақтық әлеуметтік-мәдени экономикалық бағдарламаларға қатысу;

3.3.4. Шетелдердің дәл өзіндей Қауымдастықтарымен ықпалдасу, отандық және халықаралық көрме, жәрмеңке, семинар, шеберлік дәрістер және өзге де шараларға қатысу. Әріптестермен іскерлік қатынастар орнатуға ықпалдастық ету.

3.3.5. Ғылыми-практикалық конференциялар өткізуде және киносаланың озық технологияларын енгізуде ғылыми-зерттеу институттарымен және ЖОО ынтымақтастық орнату.

   – Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы болмайтын өзге де қызметтермен айналысу.

3.3.6. Қауымдастықтың алдағы мақсат-міндеттерге қол жеткізуге құқы бар:

3.3.7. қатысушы-мемлекеттер аумағында –шетелде ұйымдастырушы, шаруашылық, ғылыми-әдістемелік және өзге де қызметтерді жүзеге асыру:

3.3.8. Қатысушы-мемлекеттер аумағында және шетелде бекітілген тәртіп бойынша, мекемелермен, ұйымдар және фирмалармен, сонымен қатар олардың өкілдерімен Қауымдастықтың құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша іскерлік байланыстьар орнату;

3.3.9. шетелдік әріптестермен ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;

3.3.10. арнайы көрмелер, симпозиумдар, мәдени іс-шаралар және т.б. ұйымдастыру және қатысу;

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалану.

БАП 4. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қауымдастық жаңа мүшелерді қабылдауға ашық. Қауымдастыққа Қауымдастық мақсаттарын жүзеге асыруға үлес қоса алатын заңды тұлғалар мүше бола алады.

Қауымдастық мүшелері дербестігін және заңды тұлғаның құқығын сақтап қала алады.

БАП 5. ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРТТАР

5.1. Қаржылық және өзге де шарттар, сондай ақ іс-шаралардың атқару мерзімдері  тараптар арасындағы өзара кеңестер негізінде келісіледі де одан соң жеке Келісім бекітіледі. Онда Тараптардың барлық қаржылық және заңдық құқықтары мен міндеттері жазылады.

БАП 6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

6.1. Тараптар бір бірімен осы Меморандумның  орындалу мәселелері бойынша туындаған даулы мәселелерді ортақ шешім шығару үшін Тараптар тек келісімсөз жүргізу жолымен ғана шешілетін болады.  

БАП 7. ХАБАРЛАМАЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР  

7.1. Тараптар бір-біріне барлық хабарламалар, ескертулер, ұсыныстар және өзге де құжаттарды курьермен, арнайы хатпен жіберілген және алынған саналатын тиісті үлгіде е  жазба түрде жібереді.

БАП 8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Егер жазба түрде құрастырылған және тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған болса, онда Меморандумға Тараптардың келісімі бойынша расталған деп саналатын өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.  Кез келген өзгертулер мен толықтырулар, сондай-ақ болашақта Тараптар құрастыратын осы Меморандумның қосымшалары  құжаттың айнымас әрі құрамдас бөлігі болып саналады.

8.2. Бұл Меморандум тараптар қол қойған соң күшіне енеді.

8.3. Бұл Меморандум  тараптардың ортақ келісімі бойынша оны бұзу туралы жеке келісімшартқа қол қойғаннан соң күшін жояды. Сондай ақ Меморандумды бұзу біржақты соттан тыс тәртіп арқылы да жүзеге асады. Бұл ретте бастамашы болған тарап Меморандумды бұзу туралы ниетін шамалас бұзылатын күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанша жазбашы ескерту жіберуі тиіс.

8.4. Ешбір тарап өзінің осы Меморандумға қатысты құқықтары мен міндеттерін  үшінші жаққа басқа тараптардың келісімінсіз өзгертуге хақысы жоқ. Бұл меморандум міндетті болып табылатындықтан, Тараптардың, олардың сәйкес құқық иемденушілері мен өкілдерінің пайдасы үшін әрекет етеді.

8.5. Бұл Меморандумда қарастырылмаған басқа жайттар бойынша Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасына сүйене әрекет етеді.

8.6. Бұл меморандумның 7 данасы бар. Барлығының заңдық күші тең дәрежеде. Әр Тарапқа бір данадан беріледі.